Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կյուրոս
նախորդ հաջորդ

Կյուրոս

Հին Կտակարանում՝ Պարսից թագավոր, որն իրականացրեց Եսայիայի մարգարեությունը (Բ Մն. ԼԶ.22–23; Ես. ԽԴ.28; 45.1), թույլ տալով հրեաներին վերադառնալ Երուսաղեմ, վերակառուցելու տաճարը, այդպիսով, մասնակիորեն, վերջ դնելով Բաբելոնյան գերությանը: Եսայիայի մարգարեությունն արվել էր թագավորի գործողություններից 180 տարի առաջ: