Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սաղեմ
նախորդ հաջորդ

Սաղեմ

Հին Կտակարանի քաղաք, որտեղ կառավարում էր Մելքիսեդեկը: Այն, հավանաբար, տեղավորված է եղել ներկայիս Երուսաղեմի տեղում: «Սաղեմ» անունը շատ նման է Եբրայերեն մի բառի, որը նշանակում է «խաղաղություն»: