Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վիճակ
նախորդ հաջորդ

Վիճակ

Ընտրելու կամ դուրս թողնելու ձև, ընտրության մի քանի տարբերակից, որը հաճախ արվում է թղթի կամ փայտի մի կտորը մի քանիսի միջից հանելով: Դա կոչվում է վիճակ գցել: