Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նախակարգում
նախորդ հաջորդ

Նախակարգում

Իր անվեհեր հոգեղեն զավակների նախամահկանացու կարգումն Աստծո կողմից՝ իրենց մահկանացու կյանքում որոշակի առաքելություն կատարելու համար: