Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կոռնելիոս
նախորդ հաջորդ

Կոռնելիոս

Պետրոսի կողմից մկրտված հարյուրապետ Կեսարիայում (Գոր. Ժ): Նա, հավանաբար, առաջին հեթանոսն էր, որը միացավ Եկեղեցուն առանց դեպի հուդայականություն դարձի գալու: Կոռնելիոսի և նրա ընտանիքի մկրտությունը եղավ հեթանոսներին ավետարանը քարոզելու ճանապարհի բացման նշանը: Պետրոսը՝ գլխավոր առաքյալը, որն այդ ժամանակ կրում էր Աստծո արքայության բանալիները երկրի վրա, ղեկավարեց այդ քարոզչությունը: