Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լեմուել
նախորդ հաջորդ

Լեմուել

Մորմոնի Գրքում՝ Լեքիի երկրորդ որդին և Նեփիի ավագ եղբայրներից մեկը: Նա միացավ Լամանին՝ Նեփիին ընդդիմանալու համար: