Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ճշմարտություն
նախորդ հաջորդ

Ճշմարտություն

Գիտություն բաների մասին, ինչպես որ դրանք կան և ինչպես որ դրանք կային, և ինչպես որ դրանք պիտի լինեն (ՎևՈՒ 93.24): Ճշմարտությունը վերաբերում է նաև լույսին և հայտնությանը երկնքից: