Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հայրապետական օրհնություններ
նախորդ հաջորդ

Հայրապետական օրհնություններ

Կարգված հայրապետների կողմից Եկեղեցու արժանավոր անդամներին տրվող օրհնություն: Հայրապետական օրհնությունը ներառում է Տիրոջ խորհուրդն օրհնություն ստացող անձին և հայտարարություն Իսրայելի տան մեջ այդ անձի ազգատոհմի մասին: Որպես իրենց ընտանիքների հայրապետներ՝ հայրերը կարող են հատուկ օրհնություններ տալ, բայց այդ օրհնությունները չեն գրանցվում և չեն պահպանվում Եկեղեցու կողմից: