Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ագահ լինել
նախորդ հաջորդ

Ագահ լինել

Սուրբ գրքերում գործածվող իմաստով, ագահ լինելը նախանձելն է ինչ-որ մեկին կամ տենչամոլ ցանկություն ունենալն ինչ-որ բանի համար: