Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ժողովող
նախորդ հաջորդ

Ժողովող

Գիրք Հին Կտակարանում, որը մտորումներ է պարունակում կյանքի ամենախոր հիմնախնդիրներից մի քանիսի շուրջը:

Գրքի հեղինակը՝ ժողովողը, գրքի մեծ մասը գրում է նրանց տեսանկյունից, ովքեր չեն ըմբռնում ավետարանը: Նա գրում է աշխարհի մարդկանց, այսինքն՝ «արեգակի տակ» (Ժող. Ա.9) գտնվողների զգացմունքների համաձայն: Գրքի մեծ մասը թվում է բացասական և ոչ լավատեսական (Ժող. Թ.5, 10): Դա այն չէ, ինչպես Տերը կցանկանար, որ մենք ըմբռնեինք կյանքը, այլ, ավելի շուտ, ժողովողի դիտողություններն են, թե ինչպես են իրերը երևում երկրի վրայի չլուսավորված մարդկանց: Գրքի ամենահոգևոր մասը ԺԱ և ԺԲ գլուխներն են, որտեղ գրողը եզրակացնում է, որ միակ հարատև արժեքն Աստծո պատվիրաններին հնազանդվելն է: