Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կամքի ազատություն
նախորդ հաջորդ

Կամքի ազատություն

Աստծո կողմից մարդկանց տրված՝ ինքնուրույն ընտրելու և գործելու կարողություն և արտոնություն: