Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սմիթ Սամուել Հ.
նախորդ հաջորդ

Սմիթ Սամուել Հ.

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի կրտսեր եղբայրը (ՋՍ–Պ 1.4): Սամուելը ծնվել է 1808 թվականին և մահացել 1844-ին: Նա եղել է Մորմոնի Գրքի Ութ Վկաներից մեկը և ծառայել է որպես առաջին միսիոներներից մեկը վերականգնված Եկեղեցու համար (ՎևՈՒ 23.4; 52.30; 61.33–35; 66.7–8; 75.13):