Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գործք Առաքելոց
նախորդ հաջորդ

Գործք Առաքելոց

Սա Ղուկասի կողմից Թեոփիլեին գրված երկու մասից բաղկացած աշխատության երկրորդ գիրքն է: Առաջին մասը հայտնի է՝ որպես Ավետարան ըստ Ղուկասի: Ա–ԺԲ գլուխները նկարագրում են Պետրոսի ղեկավարությամբ Տասներկու Առաքյալների հիմնական միսիոներական գործերից մի քանիսն անմիջապես Փրկչի մահից և հարությունից հետո: ԺԳ–ԻԸ գլուխները նկարագրում են Պողոս Առաքյալի ճամփորդությունները և միսիոներական աշխատանքը: