Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մոսիայի որդիները
նախորդ հաջորդ

Մոսիայի որդիները

Մորմոնի Գրքում՝ Մոսիա թագավորի չորս որդիները, որոնք դարձի եկան այն բանից հետո, երբ մի հրեշտակ հայտնվեց նրանց և նրանց ապաշխարության կոչ արեց: Նրանց անուններն էին՝ Ամմոն, Ահարոն, Օմներ և Հիմնի (Մոսիա 27.34): Նրանք տասնչորս տարի հաջողությամբ քարոզեցին ավետարանը Լամանացիներին: Լամանացիների մեջ նրանց ծառայության մասին արձանագրությունը տրված է Ալմայի գրքում՝ 17–26 գլուխներում: