Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սամուել Լամանացի
նախորդ հաջորդ

Սամուել Լամանացի

Մորմոնի Գրքում՝ Լամանացի մարգարե, որն անմիջապես Փրկչի ծննդից առաջ Տիրոջ կողմից ուղարկվել էր Նեփիացիներին ուսուցանելու և զգուշացնելու: Սամուելը մարգարեացավ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և մահվան նշանների մասին և Նեփիացիների կործանման մասին (Հել. 13–16):