Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կանչ, Աստծո կողմից կանչված, Կոչում
նախորդ հաջորդ

Կանչ, Աստծո կողմից կանչված, Կոչում

Աստծո կողմից կանչվելը՝ նրա կողմից կամ նրա պատշաճ լիազորությունը ստացած Եկեղեցու ղեկավարների կողմից նշանակում կամ հրավեր ստանալն է՝ հատուկ ձևով նրան ծառայելու համար: