Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Օծյալը
նախորդ հաջորդ

Օծյալը

Հիսուսին անվանում են Քրիստոս (հունարեն բառ) կամ Մեսիա (արամեական բառ): Երկու բառերն էլ նշանակում են «օծյալ»: Նա Հոր միակ օծյալն է, որ լինի Հոր անձնական ներկայացուցիչը բոլոր բաներում, որոնք վերաբերում են մարդկության փրկությանը: