Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ոգեշնչում, Ոգեշնչել
նախորդ հաջորդ

Ոգեշնչում, Ոգեշնչել

Աստվածային առաջնորդություն, որը մարդուն տրվում է Աստծո կողմից: Ոգեշնչումը հաճախ մարդու մտքին կամ սրտին է գալիս Հոգու միջոցով, տարբեր ձևերով: