Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անդրեաս
նախորդ հաջորդ

Անդրեաս

Նոր Կտակարանում՝ Սիմոն Պետրոսի եղբայրը և Տասներկու առաքյալներից մեկը, որին Հիսուսը կանչել էր իր մահկանացու ծառայության ժամանակ (Մատ. Դ.18–19; Մար. Ա.16–18, 29):