Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նեեման
նախորդ հաջորդ

Նեեման

Հին Կտակարանում՝ Ասորիների թագավորական բանակի զորապետն էր: Նա նույնպես բորոտ էր: Մի Իսրայելացի աղախնի հավատքի միջոցով, նա գնաց Իսրայել՝ տեսնելու Եղիսե մարգարեին: Նա բորոտությունից բժշկվեց՝ խոնարհեցնելով իր անձը և յոթ անգամ ընկղմվելով Հորդանան գետը, ինչպես որ հրահանգել էր Եղիսե մարգարեն (Դ Թագ. Ե.1–19; Ղուկ. Դ.27):