Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցի
նախորդ հաջորդ

Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցի

Հավատացյալների կազմավորված մարմին, որոնք մկրտությամբ և հաստատմամբ իրենց վրա են վերցրել Հիսուս Քրիստոսի անունը: Ճշմարիտ լինելու համար, Եկեղեցին պետք է լինի Տիրոջ Եկեղեցին. պետք է ունենա նրա իշխանությունը, ուսմունքները, օրենքները, արարողությունները և անունը. և պետք է ղեկավարվի նրա կողմից՝ իր նշանակած ներկայացուցիչների միջոցով: