Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թեանկում
նախորդ հաջորդ

Թեանկում

Նեփիացի մեծ զինվորական առաջնորդ Մորմոնի Գրքում (Ալմա 50.35; 51–52; 61–62):