Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պարականոն գրքեր
նախորդ հաջորդ

Պարականոն գրքեր

Հրեա ժողովրդի սրբազան գրքեր, որոնք չեն ընդգրկվել եբրայերեն Աստվածաշնչում, սակայն պահպանվում են որոշ Քրիստոնյա Եկեղեցիների Աստվածաշնչերում: Այս գրքերը հաճախ արժեքավոր են Հին և Նոր Կտակարանները կապակցելիս և Եկեղեցու կողմից օգտակար են համարվում կարդալու համար: