Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կայեն
նախորդ հաջորդ

Կայեն

Ադամի և Եվայի որդին, որը սպանեց իր կրտսեր եղբայր Աբելին (Ծն. Դ.1–16):