Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քահանա՝ Մելքիսեդեկյան Քահանայություն
նախորդ հաջորդ

Քահանա՝ Մելքիսեդեկյան Քահանայություն

Այն անձնավորությունը, որն Աստծուն ուղղված կրոնական ծեսեր է կատարում ուրիշների համար: Շատ հաճախ, սուրբ գրքերում, քահանաներն իրականում քահանայապետեր են ըստ Մելքիսեդեկի կարգի (Ալմա 13.2): Նրանք, ովքեր ստանում են Աստծո փառքի լիությունը, հարությունից հետո դառնում են քահանաներ և թագավորներ սելեստիալ աշխարհում: