Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պատվիրանների Գիրք
նախորդ հաջորդ

Պատվիրանների Գիրք

1833 թվականին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի կողմից ստացված հայտնությունների մի որոշ մաս պատրաստվեց հրատարակության «A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ» (Պատվիրանների գիրք Քրիստոսի Եկեղեցու Կառավարման համար) վերնագրով: Տերը շարունակում էր հաղորդակցվել իր ծառաների հետ, և երկու տարի անց Հայտնությունների մի ավելի մեծ ժողովածու հրատարակվեց, որպես «Վարդապետություն և Ուխտեր»: