Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լուծ
նախորդ հաջորդ

Լուծ

Հարմարանք, որը դրվում է անասունների կամ մարդկանց պարանոցին՝ միմյանց լծակցելու համար: Քրիստոսի լուծն աշակերտության խորհրդանիշ է, մինչդեռ ճորտության լուծը ճնշման խորհրդանիշ է: