Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մարմին
նախորդ հաջորդ

Մարմին

Մարմին բառն ունի մի քանի իմաստ՝ (1) մահկանացություն. (2) մարդու ֆիզիկական կամ մարմնական էություն. (3) մահկանացու, ֆիզիկական կառուցվածք՝ մսից և ոսկորից, որը ստեղծվել է Աստծո պատկերով, որը միավորված է ոգու հետ՝ որպես կենդանի անձի բաղկացուցիչ մաս: Հարության ժամանակ բոլոր տղամարդկանց և կանանց մարմինները հավերժ կվերամիավորվեն իրենց ոգու հետ: Սուրբ գրքերում մարմնի և ոգու միավորումը երբեմն անվանվում են հոգի (Ծն. Բ.7; ՎևՈՒ 88.15; Մովսես 3.7, 9, 19; Աբր. 5.7):

Մահկանացություն

Մարդու մարմնական էությունը

Ֆիզիկական կառուցվածք