Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սրբությանց Սրբություն
նախորդ հաջորդ

Սրբությանց Սրբություն

Ամենասրբազան սենյակը Մովսեսի խորանում, իսկ ավելի ուշ՝ տաճարում: Սրբությանց Սրբությանն անվանում են նաև «ամենասուրբ վայր» (Ել. ԻԶ.33–34):