Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կանոնական գրքեր
նախորդ հաջորդ

Կանոնական գրքեր

Վավերացված, հեղինակություն ստացած սրբազան գրքերի հավաքածու: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում կանոնական գրքերը կոչվում են օրինակելի աշխատություններ և ընդգրկում են՝ Հին և Նոր Կտակարանները, Մորմոնի Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը, և Թանկագին Մարգարիտը: