Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մորոնիա՝ Զորապետ Մորոնիի Որդի
նախորդ հաջորդ

Մորոնիա՝ Զորապետ Մորոնիի Որդի

Արդարակյաց Նեփիացի զորավար Մորմոնի Գրքում (մոտ Ք.ծ.ա. 60թ.):