Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զորաբաբել
նախորդ հաջորդ

Զորաբաբել

Հին Կտակարանում, երբ Կյուրոսը թույլատրեց հրեաներին վերադառնալ Պաղեստին, Զորաբաբելը նշանակվեց կառավարիչ կամ Հուդայի թագավորական տան ներկայացուցիչ: Նրա պարսկական անունը Սասբասար էր (Եզր. Ա.8): Նա ներգրավվեց Երուսաղեմի տաճարը կրկին կառուցելու գործում (Եզր. Գ.2, 8; Ե.2):