Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ազատության դրոշ
նախորդ հաջորդ

Ազատության դրոշ

Դրոշ, որը բարձրացրել էր Մորոնին, Նեփիական բանակի գլխավոր հրամանատարը Մորմոնի Գրքում: Մորոնին պատրաստել էր այդ դրոշը, որպեսզի ոգեշնչի Նեփիացի ժողովրդին՝ պաշտպանելու իրենց կրոնը, ազատությունը, խաղաղությունը և ընտանիքները: