Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հայր Երկնային
նախորդ հաջորդ

Հայր Երկնային

Ողջ մարդկության հոգիների Հայրը (Սաղ. ՁԲ.6; Մատ. Ե.48; Հովհ. Ժ.34; Հռովմ. Ը.16–17; Գաղ. Դ.7; Ա Հովհ. Գ.2): Հիսուսը նրա Միածին Որդին է մարմնում: Մարդուն պատվիրվել է հնազանդվել և պատկառանք ունենալ Հոր հանդեպ, և աղոթել նրան Հիսուսի անունով: