Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Յուղ
նախորդ հաջորդ

Յուղ

Սուրբ գրքերում նշվող յուղը, սովորաբար, ձիթապտղի յուղն է: Հին Կտակարանի ժամանակներից ձիթապտղի յուղն օգտագործվել է տաճարների և խորանի ծեսերի ժամանակ, օծումների համար, լապտերները վառելու համար և սննդի մեջ: Ձիթապտղի յուղը երբեմն խորհրդանիշ է մաքրության և Սուրբ Հոգու ու նրա ազդեցության համար (Ա Թագ. Ժ.1, 6; ԺԶ.13; Ես. ԿԱ.1–3):