Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քայլել, Քայլել Աստծո հետ


Քայլել, Քայլել Աստծո հետ

Ներդաշնակ լինել Աստծո ուսմունքներին և ապրել ինչպես Աստված կկամենար, որ իր ժողովուրդն ապրի. ընկալունակ և հնազանդ լինել Սուրբ Հոգու հուշումներին: