Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լաբան՝ Արույրե Թիթեղները Պահպանողը
նախորդ հաջորդ

Լաբան՝ Արույրե Թիթեղները Պահպանողը

Մորմոնի Գրքում՝ այն մարդը, որը Երուսաղեմում, Լեքիի ընտանիքի օրոք պահպանում էր արույրե թիթեղները: Լաբանը կողոպտեց և փորձեց սպանել Նեփիին և նրա եղբայրներին (1 Նեփի 3.1–27): Թիթեղները ձեռք բերելու համար Հոգին Նեփիին առաջնորդեց՝ սպանելու Լաբանին՝ (1 Նեփի 4.1–26):