Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թշնամանք
նախորդ հաջորդ

Թշնամանք

Սուրբ գրքերում՝ թշնամություն, ոխ և ատելություն: