Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մաթուսաղա
նախորդ հաջորդ

Մաթուսաղա

Ենովքի որդին Հին Կտակարանում: Մաթուսաղան ապրեց 969 տարի (Ծն. Ե.21–27; Ղուկ. Գ.37; Մովսես 8.7): Նա արդարակյաց մարգարե էր, որը երկրի վրա էր թողնվել, երբ Ենովքի քաղաքը վերցվեց երկինք: Նա մնաց երկրի վրա, որպեսզի ժառանգներ ունենա, որոնցից պիտի ծնվեր Նոյը (Մովսես 8.3–4):