Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հելամանի որդիները
նախորդ հաջորդ

Հելամանի որդիները

Մորմոնի Գրքում՝ դարձի եկած Լամանացիների որդիները, որոնք հայտնի էին՝ որպես Ամմոնացիներ, որոնք մարտիկներ դարձան Հելամանի ղեկավարության ներքո (Ալմա 53.16–22):