Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հերովդես
նախորդ հաջորդ

Հերովդես

Հուդայի կառավարիչների ընտանիք Հիսուս Քրիստոսի ժամանակների մոտ: Նրանք կարևոր անձինք են եղել Նոր Կտակարանի շատ իրադարձությունների ժամանակ Տե՛ս կից աղյուսակը:

Հերովդես Թագավորը (Մատ. Բ.3)

Մակաբայեցի իշխանուհի Մարիամնեից

Շմավոն քահանայապետի դուստր Մարիամնեից

Սամարացի Մաղթակեից

Կլեոպատրայից

Արիստոբուղոս

Հերովդես Փիլիպպոս (Մատ. ԺԴ.3; Մար. Զ.17)

Հերովդես Անտիպաս չորրորդապետ (Մատ. ԺԴ.1; Ղուկ. Թ.7; Մար. Զ.14՝ Հերովդես թագավորը)

Արքեղայոս (Մատ. Բ.22)

Փիլիպպոս՝ Իտուրացիների չորրորդապետ (Ղուկ. Գ.1)

Հերովդես Ագրիպպաս Ա (Գոր. ԺԲ.1–23)

Հերովդիա (Մատ. ԺԴ.3; Մար. Զ.17)

Հերովդես Ագրիպպաս Բ (Գոր. ԻԵ.13)

Բերնիկե (Գոր. ԻԵ.13)

Դրուսիլա՝ Փելիքսի կինը (Գոր. ԻԴ.24)