Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աշխարհիկություն
նախորդ հաջորդ

Աշխարհիկություն

Անիրավ ցանկությունները և հոգևոր բաները թողնելով՝ ժամանակավոր հարստություններ և նյութական բարիքներ ձեռք բերելու ջանքերը: