Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հարեդ
նախորդ հաջորդ

Հարեդ

Առաջնորդ Մորմոնի Գրքում, որն իր եղբոր հետ մի խումբ ժողովրդի առաջնորդեց Բաբելոնի աշտարակից դեպի խոստումի մի երկիր արևմտյան կիսագնդում (Եթեր 1.33–2.1):