Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վուդրուֆ Վիլֆորդ
նախորդ հաջորդ

Վուդրուֆ Վիլֆորդ

Եկեղեցու չորրորդ Նախագահը՝ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով ավետարանի վերականգնումից հետո: Նա ծնվել է 1807 թվականին և մահացել 1898-ին: