Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նաբուգոդոնոսոր
նախորդ հաջորդ

Նաբուգոդոնոսոր

Հին Կտակարանում՝ Բաբելոնի թագավորը (Ք.ծ.ա. 604–561թթ.), որը հպատակեցրեց Հուդան (Դ Թագ. ԻԴ.1–4) և պաշարեց Երուսաղեմը (Դ Թագ. ԻԴ.10–11): Լեքի մարգարեին պատվիրվեց փախչել Երուսաղեմից, Ք.ծ.ա. 600 թվականին, որպեսզի խուսափի Բաբելոն գերի տարվելուց (1 Նեփի 1.4–13), երբ Նաբուգոդոնոսորը տարավ Սեդեկիա թագավորին ու նրա ժողովրդին (Դ Թագ. ԻԵ.1, 8–16, 20–22): Դանիելը մեկնաբանեց Նաբուգոդոնոսորի երազները (Դան. Բ; Դ):