Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սիզ
նախորդ հաջորդ

Սիզ

Հարեդացի զինվորական առաջնորդ Մորմոնի Գրքում: Նա մահացավ մեծ պատերազմի վերջում, որն ամբողջությամբ կործանեց Հարեդացիների ազգը (Եթեր 14.17–15.31):