Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փիլիպպեցիս՝ Թուղթ Առ
նախորդ հաջորդ

Փիլիպպեցիս՝ Թուղթ Առ

Փիլիպպեցի Սրբերին գրված նամակ, որը Պողոսը գրել է առաջին անգամ Հռոմում բանտարկված լինելու ժամանակ: Այժմ այն Փիլիպպեցիների գիրքն է Նոր Կտակարանում:

Ա գլխում Պողոսի ողջույններն են և հրահանգները՝ միաբանության, խոնարհության և հաստատակամության վերաբերյալ: Բ գլուխը շեշտում է, որ բոլորը պետք է խոնարհվեն Քրիստոսի առաջ, և որ ամեն ոք պետք է գործի իր փրկությունը: Գ գլխում Պողոսը բացատրել է, որ ինքն ամեն բան զոհաբերել է Քրիստոսի համար: Դ գլխում Պողոսը շնորհակալություն է հայտնել Փիլիպպեցի Սրբերին՝ նրանց աջակցության համար: