Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կործանիչ
նախորդ հաջորդ

Կործանիչ

Սատանան կործանիչն է: