Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բանականություն, Բանականություններ
նախորդ հաջորդ

Բանականություն, Բանականություններ

Բանականությունն ունի շատ իմաստներ, որոնցից երեքը հետևյալն են. (1) Դա ճշմարտության լույսն է, որը կյանք և լույս է տալիս բոլոր բաներին տիեզերքում: Այն միշտ գոյություն է ունեցել: (2) Բանականություններ բառը կարող է նաև վերաբերել Աստծո հոգեղեն զավակներին: (3) Սուրբ գրքերում բանականության մասին խոսվում է՝ նկատի ունենալով նաև այն հոգեղեն նախանյութը, որը գոյություն է ունեցել նախքան մեր ծնվելը՝ որպես հոգեղեն զավակներ: