Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վերահաստատում, Վերականգնում
նախորդ հաջորդ

Վերահաստատում, Վերականգնում

Վերադարձն այն բաներին կամ այն պայմաններին, որոնք վերցվել կամ կորսվել էին: